Registrist kustutatud ettevõtte taastamine

1. veebruarist 2023 muudeti Eestis osasid seaduseid, mis puudutavad äriettevõtete tegevust. Ühe sellise muudatuse tulemusel kustutatakse äriregistrist ettevõtted, kes ei esitanud õigeaegselt majandusaasta aruannet. 2024. aasta veebruarist on selle seadusega pihta saanud hulk ettevõtteid, mis on registrist kustutatud.
Kustutatud ettevõtte saab äriregistrisse tagasi kanda lihtsustatud korras ja see võib tegutsemist jätkata, kui kustutamise põhjuseks oli majandusaasta aruande tähtajaks äriregistrile esitamata jätmine.
Kustutamisprotsessi kiirendamise valguses on ka ennistamine paindlikumaks muutunud. Eesmärk on utsitada ettevõtjaid järgima vajalike andmete esitamise kohustust, võimaldades samal ajal neil, kes soovivad siiralt tegutsemist jätkata, seda ka teha. Ettevõtetel on ennistamiseks aega kolm aastat alates registrist kustutamise kuupäevast.

HINNAD

Ettevõtte ennistamine äriregistrisse 1,000 EUR

Taastage oma Eesti ettevõte hõlpsasti

Ettevõtte ennistamiseks ja äriregistrisse tagasi kandmiseks vajalikud toimingud:

 1. Koostage avaldus ettevõtte ennistamiseks.
 2. Avalduse koostamiseks tuleb osanikel langetada äritegevuse jätkamise otsus ja kõik puudused kõrvaldada.
  Kui majandusaasta aruannet ei ole esitatud, tuleb esitada kõik puuduvad aruanded. Majandusaasta aruanne on kohustuslik ka juhul, kui majandustegevust ei toimunud.
 3. Allkirjastage avaldus
  Avalduse võib allkirjastada volitatud isik (juhatuse liige või registrisse enne kustutamist kantud esindaja) ning see peab olema digitaalselt allkirjastatud või notari tõestatud.
 4. Tasuge 200-eurone riigilõiv.
 5. Esitage avaldus äriregistrile.

Avaldusele tuleb lisada registreerimiseks vajalikud dokumendid (osanike otsused ja puuduste kõrvaldamiseks vajalikud dokumendid).

Mida tuleb veel teada?

Viimase kuu jooksul on kustutatud hulgaliselt ettevõtteid, mis mitmesugustel põhjustel majandusaasta aruandeid ei esitanud. Osutame sellega seoses abiteenuseid ettevõtete ennistamiseks äriregistrisse. Meie ettevõte on valmis pakkuma selle protsessi käigus igakülgset abi, sealhulgas kõigi majandusaasta aruannete koostamisel ja esitamisel. Anname ekspertnõu ja tuge kõigi vajalike dokumentide kogumisel, aruannete korrektsel koostamisel ja nende õigeaegsel esitamisel. Meie eksperdid aitavad teil mõista kõiki nõudeid ja tähtaegu, tagamaks täieliku vastavuse seaduste ja äriregistri kõigi nõuetega. Nii saab teie ettevõte tegevust edukalt uuesti alustada ja vältida edasisi seadusalaseid probleeme.

Abi ettevõtte ennistamisel hõlmab järgnevaid tegevusi:

 • Avalduse ankeedi täitmine
 • Abi äriregistrile avalduse esitamisega
 • Suhtlus äriregistriga
 • Kõigi vajalike dokumentide koostamine ja esitamine ennistamisprotsessi vältel
 • Riigilõiv

Meid palgates võite olla kindlad, et teie ennistamine äriregistrisse toimub professionaalselt, täielikus kooskõlas kõigi vajalike nõuete ja protseduuridega ning vähima võimaliku ajaga.